Parafín - materiál na výrobu svíček

parafínParafín je vosk, který se používá na výrobu svíček. Jedná se o bílou amorfní směs s vyšším obsahem nasycených alifatických uhlovodíků. V případě, že se parafín nachází teprve v surové fázi, jeho barva může být lehce nažloutlá až nahnědlá. Parafín nedisponuje žádnou vůní či zápachem. Ve vodě je naprosto nerozpustitelný.

Výroba parafínu

Výroba parafínu není nijak složitou záležitostí. Vzniká totiž při destilaci ropy nebo během krystalizačního odparafínování hnědouhelného dehtu. Kromě těchto dvou způsobů existuje ještě jeden výrobní postup. Parafín lze vyrábět i katalytickou syntézou.

parafínová svíčkaZa takového průkopníka parafínu, který je dnes velice oblíbeným materiálem pro výrobu svíček, můžeme považovat významného chemika Karla Ludwiga von Reichenbacha, jemuž se poprvé podařilo dostat parafín z dehtu v Blansku roku 1833.

Dovoz a prodej parafínu

parafínová svíčkaPokud máte o parafín zájem, navštivte internetový obchod Eshop-svicky.cz, pro který je dovoz a prodej parafínu denní rutinou. Je možno zde objednat libovolné množství parafínu. Jestliže ale máte v plánu zakoupit více než 100 kg parafínu, pak kontaktujte vedení obchodu na telefonním čísle 777 630 306.